51.085509 5.115112

Feng Shui


Feng Shui is een oude Chinese kunst van indeling, sfeer en plaatsing. Het is een kunst om in harmonie te leven met de omgeving, door negatieve invloeden om te zetten en ze positief te transformeren. Letterlijk betekent het “wind en water”. Feng Shui is een Chinese wetenschap die ons ook helpt in onze westerse culturen.

Het doel van Feng Shui is onze bestaande leefomgeving aan te passen zodat de “Ki” (levenskracht) beter kan stromen en onze gezondheid in de eerste plaats en ook onze relaties verbeteren op gezinsniveau en maatschappelijk niveau.

Er zijn twee grote verschillende niveaus:

 • Het zichtbare heeft betrekking op het materiële o.a. meubels, kleuren, indeling.
 • Het voelbare heeft betrekking op het innerlijke o.a. gezondheid, geluk, verlangen.

Waarom voelt men zich op de ene plek beter thuis dan op de andere? Hoe komt het dat sommige bewoners meer tegenslagen hebben in bepaalde huizen? Hoe komt het dat gevoelige bewoners zich helemaal niet op hun gemak voelen, hoofdpijn krijgen, misselijk worden, enz. in bepaalde omgevingen? Waarom renderen ondernemingen niet in bepaalde gebouwen?

Met behulp van Feng Shui kan hieraan gewerkt worden, door beweging te brengen in de verstoorde zones, zodat er meer energie kan stromen die nodig is in de omgeving. Dit is van toepassing op allerlei ruimtes van o.a. een privé woning, een appartement, een kantoorruimte, een handelspand, enz. tot zelfs enkel een slaapkamer.

Waarom is omgevingsenergie zo belangrijk?

De energie in je omgeving staat in verband met je lichaam, zoals je lichaam in verband staat met de energie in je omgeving. Alle omgevingsfactoren hebben een invloed op je energiestroom (Ki) en op jou als persoon. Zelden is onze leefruimte ingericht volgens energetische principes, wat kan leiden tot een verstoring tussen lichaam en geest. Deze storingen kunnen lichamelijke en emotionele klachten veroorzaken.

Feng Shui is een van de manieren waarmee je ki positief kunt bevorderen. Metaforisch gesproken is je huis je “tweede lichaam”. De manier waarop je dit tweede lichaam verzorgt en laat behandelen, heeft direct effect op je fysieke lichaam en de gebeurtenissen die in je leven plaatsvinden. Elk onderdeel van je huis draagt bij aan de toestand van je ki.

Feng Shui brengt ons meer in eenheid met de natuur, zowel onze omgeving als ons lichaam, zodat harmonie, geluk, voorspoed, financiële en materiële toename bevorderd kan worden. De natuur staat voor de 5-element energieën: metaal, water, hout, vuur en aarde. Deze hebben een voedende en controlerende werking in onze omgeving en in ons lichaam. Beiden hebben een belangrijke rol en zijn nodig voor een goed functioneren.

Voorbeelden van Feng Shui in de praktijk?

 • Je slaapkwaliteit wordt mede beïnvloed door de inrichting van je slaapruimte. o.a. naar welke windrichting je bed gericht is, de aanwezigheid van spiegels, kleuren, elektronica, …
 • Laat zeker je voordeur niet weerspiegelen, dat belemmerd een goede feng shui energie.
 • Zet geen meubilair of een bed onder zichtbare balken in het plafond, dat verstoort de feng shui. En geeft vaak geen veilig gevoel.
 • De woonkamer is de locatie waar het gezinsleven centraal staat. Je ontvangt er vrienden en familie en je wil je er toch zeker ook in kunnen ontspannen. De woonkamer ligt volgens de Feng Shui leer liefst in het voorste gedeelte van het huis en bestaat best uit een vierkante of rechthoekige kamer.
 • Plaats het toilet niet in het midden van de woning, dit zorgt voor teveel verlies aan energie.
 • Door middel van specifieke edelstenen en/of bepaalde wierook. Kan men de 9 zones van de Feng shui bevorderen van positieve stroming en ki. Enkele voorbeelden zijn
  • Je gezondheid kan je via de gezondheidszone positief bevorderen, zodat je minder kans maakt om ziek te worden en je immuniteit te versterken.
  • Wanneer jijzelf of je kinderen moeten studeren, kan je dit via de kenniszone stimuleren.
  • In de carrièrezone kan je je zakelijke aspecten laten toenemen.  Dit zowel door een specifieke edelsteen, die je regelmatig met eucalyptus olie zuivert, in deze zone te leggen, alsook door te wieroken.

Deze manier van ontwerpen is getoetst op basis van een grondige expertise van bedrijven in China en Japan die de Feng Shui architectuur hebben toegepast. Hiermee werd aangetoond dat dit niet alleen je gezondheid maar ook je werkprestaties en zelfs omzet positief kan beïnvloeden. Er is altijd interactie tussen de mens en zijn omgeving.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer je een consult wil voor Feng Shui inrichting en energetische stroming van je woning, appartement, kamer of …, breng je een plattegrondplan mee en dan bespreken we de ruimtes. Hierbij geven we tips over hoe je positieve energie kan doen stromen in de verstoorde omgevingsenergie. Hierbij geven we raad om met behulp van voorwerpen en o.a. edelstenen de zones te ondersteunen. Deze edelstenen kan je dan in specifieke zones plaatsen. Een andere mogelijkheid is zones wieroken met daarvoor betreffende wierook. Ook via energetische oefeningen kunnen we de levensstroom bevorderen en de opname tussen omgeving en lichaam versterken.

Waarom kiezen voor Kidosa?

Kidosa staat voor “energie in beweging”. Feng Shui (water-wind) en energie is steeds in beweging en veranderlijk.

Wij werken met een combinatie van Feng Shui-technieken (zichtbare en voelbare) die we toepassen op je omgeving en op je lichaam. We maken hierbij ook gebruik van halfedelstenen en edelstenen om de energie positief te bevorderen op en rond het lichaam op de 9 zones van de omgevingsenergie. We geven ook tips en oefeningen mee die je thuis kan verder zetten en onderhouden.

Feng Shui en de Oosterse geneeskunst Shiatsu vormen een mooi geheel en hebben verschillende factoren gemeen zodat ze elkaar positief ondersteunen. Ze komen ook beiden vanuit de Oosterse filosofie.